Kancelarie

1

Nadrzędnym celem działania Kancelarii jest niesienie pomocy i wsparcia osobom, poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, kierując się zasadami: etyki, troski, wrażliwości, uczciwości i poszanowania godności człowieka. Najwyższymi celami jakie sobie stawiamy jest polepszenie sytuacji życiowej Klienta w jakiej się znalazł przez zapewnienie: wsparcia, profesjonalnej obsługi prawnej i pomocy psychologicznej.

VOX VERITAS ®

Specjalizujemy się w roszczeniach za wypadki śmiertelne.

Zobacz szczegóły
2

Kancelaria Beker Polska oferuje usługę zgłoszenia szkody komunikacyjnej. Standardową drogą zgłoszenia szkody jest przekazanie jej do ubezpieczyciela sprawcy. Zgłaszając szkodę za pośrednictwem firmy Beker, Poszkodowany otrzymuje merytoryczne wsparcie i konkretne rady, dzięki którym znacznie zwiększa swoje szanse na wysokie odszkodowanie. rma doradzi, który ubezpieczyciel najlepiej zajmie się konkretną szkodą oraz pomoże wybrać najprostszy sposób jej zgłoszenia.Przy zgłoszeniu szody poszkodowany otrzymuje pakiet informacji i instrukcji wyjaśniających zawiłości związane z poszczególnymi etapami likwidacji szkody

BEKER POLSKA SP. Z O.O. SP.K

Bez Was nie byłoby naszej firmy i właśnie dlatego jako zespół BEKER POLSKA staramy się wykonywać naszą pracę najlepiej jak potrafimy

Zobacz szczegóły
3

Polskie Centrum Odszkodowań to kancelaria odszkodowawcza, zajmująca się profesjonalną pomocą osobom poszkodowanym, oferując im skuteczne, kompleksowe wsparcie powypadkowe związane z dochodzeniem należnego odszkodowania. Prowadzi sprawy na każdym etapie, również na etapie sądowym. Jako jedna z nielicznych firm posiada własną kancelarię prawną. Dzięki sieci przedstawicieli, ambasadorów marki oraz placówkom partnerskim obsługuje Klientów na terytorium całej Polski.

POLSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ

Mówimy o sobie „skuteczna kancelaria odszkodowawcza”. Jako firma funkcjonująca na krajowym rynku wiele lat.

Zobacz szczegóły
4

Kancelaria prawna Meritum specjalizuje się w prawie cywilnym. Kładzie ona nacisk przede wszystkim na sprawy z zakresu odszkodowań. Sprawę każdego Klienta traktuje indywidualnie, starając się uzyskać dla niego możliwie najwyższe odszkodowanie. W swojej działalności łączy profesjonalizm oraz uczciwość, które pozwalają rzetelnie realizować oczekiwania Klientów.

Meritum

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie kontraktów i prowadzenia inwestycji w ramach zamówień publicznych,

Zobacz szczegóły
5

Firma Salutaris znajduje się na ulicy Kościuszki 16/2 w Sopocie i zajmuje się pomocom osobom poszkodowanym w wypadkach. W skład zespołu wchodzą doświadczeni prawnicy i aplikanci. Firma egzekwuje od Ubezpieczycieli najwyższe możliwe kwoty odszkodowania. W sprawach na etapie sądowym współpracuje z najlepszymi kancelariami adwokackimi, cały czas podnosząc standard swoich usług. Firma jest w stanie przejąć postępowanie po innych firmach i kancelariach odszkodowawczych, uzyskując wyższe i dodatkowe kwoty.

SALUTARIS

Gwarantujemy odpowiednią reprezentację na sali sądowej, dzięki której mogą Państwo być spokojni o pomyślne rozstrzygnięcie sporu.

Zobacz szczegóły
6

Auxilia od 2003 roku pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach oraz ich rodzinom uzyskać zadośćuczynienie i rekompensatę za poniesione krzywdy. Walczy w słusznej sprawie i wygrywa dla osób pokrzywdzonych w wypadkach najwyższe możliwe kwoty odszkodowań.

Auxilia

Mówimy o sobie „skuteczna kancelaria odszkodowawcza”. Jako firma funkcjonująca na krajowym rynku wiele lat.

Zobacz szczegóły
7

Kancelaria Sagarto jest profesjonalną kancelarią odszkodowawczą, oferującą kompleksowe wsparcie osobom poszkodowanym, borykającym się ze skutkami wypadków komunikacyjnych lub nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Reprezentuje swoich klientów przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, prowadząc zarówno nowe sprawy, jak i te, które wymagają ponownej analizy prawnej. Firma wspiera poszkodowanego na każdym etapie postępowania odszkodowawczego, przejmując odpowiedzialność za wszelkie działania formalne. Zespół składa się z doświadczonych radców prawnych i wykwalifikowanych rzeczoznawców majątkowych, znających procedury działania Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Sagarto

Mówimy o sobie „skuteczna kancelaria odszkodowawcza”. Jako firma funkcjonująca na krajowym rynku wiele lat.

Zobacz szczegóły
8

Kancelaria Meditor prowadzi działalność w zakresie reprezentowania osób fizycznych oraz firm w dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody. Od 2002 r. przedmiotem działalności kancelarii jest kompleksowa obsługa postępowań o świadczenia odszkodowawcze od ubezpieczycieli i innych podmiotów o zasięgu ogólnokrajowym oraz w Państwach UE na etapie przedsądowym i sądowym.

Meditor

Mówimy o sobie „skuteczna kancelaria odszkodowawcza”. Jako firma funkcjonująca na krajowym rynku wiele lat.

Zobacz szczegóły
9

Należymy do grupy EuCO (Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.), lidera rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej, działającego na terenie Polski, Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier.

Grupa EuCO zatrudnia ponad 200 pracowników. Od 2004 roku wywalczyliśmy ponad 3 mld zł dla 350 tysięcy osób. Współpracujemy z 40 tysiącami agentów w całej Polsce. Od 2010 roku akcje EuCO są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

EUCO

Mówimy o sobie „skuteczna kancelaria odszkodowawcza”. Jako firma funkcjonująca na krajowym rynku wiele lat.

Zobacz szczegóły
10

Kancelaria Radców Prawnych DRB Bartosz Kozak Spółka Komandytowa na rynku działa od 2012 roku. Powstanie Kancelarii wzmocniło markę DRB na rynku odszkodowawczym w Polsce. Posiadając własną Kancelarię, firma Centrum Odszkodowań DRB jest w stanie kompleksowo i na najwyższym poziomie prowadzić sprawy odszkodowawcze swoich klientów, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.

 

 

DRB

Kancelaria Radców Prawnych DRB Bartosz Kozak Spółka Komandytowa rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2012 r.

Zobacz szczegóły